Kjøpe en eiendom

Prosessen med å kjøpe en eiendom i Spania er veldig lik som i mange andre Europeiske land, men det er noen forskjeller og detaljer man bør kjenne til før man starter. Derfor er det høyst anbefalt å skaffe profesjonell assistanse fra første øyeblikk. For eksempel er det to viktige ting man må gjøre når man har bestemt seg for å kjøpe en eiendom i Spania, skaffe et NIE-nummer (ID-nummer for utenlandske i Spania), og en Spansk bankkonto.

Profesjonell assistanse: Neste steg vil være å lete etter en eiendom, og til dette bør du skaffe veiledning. Hvem som helst har tilgang til store mengder informasjon som kart, priser på internett, men med oss ved din side vil du få tilgang til verdifulle råd fra vårt lokale team, som vil lære deg de forskjellige områdene langs Solkysten å kjenne, og finne den beste eiendommen for deg. Vår kunnskap om markedet og hele området koblet med våre ferdigheter innen megling gjør oss til en svært pålitelig tilbyder av tjenester. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at du skal få den best mulige avtalen.

Når man har blitt enige om en pris er det tre viktige steg videre i prosessen.

Kontrakt om reservasjon: I Spania benyttes en midlertidig kontrakt mellom kjøper og selger når et tilbud har blitt akseptert. Denne kontrakten legger frem de grunnleggende vilkår og betingelser for kjøpet, og sikrer at eiendommen tas av det åpne markedet mens du får ordnet med det byråkratiske som finansiering, NIE-nummer og spansk bankkonto.

Med kontrakten følger det ofte et depositum på 6,000 euro (kan variere mellom €3,000 og €10,000 avhengig av type eiendom). Depositumet kan stå på en klientkonto hos RADAR ESTATES, eller hos en advokat dersom du foretrekker det. Depositumet er, etter loven, fullt refunderbart dersom det viser seg at det er pantheftelser eller andre juridiske hindringer knyttet til eiendommen.

Reservasjonskontrakten er i bunn og grunn en avtale mellom kjøper og selger om å fortsette prosessen, og gir vanligvis kjøperen 14 dager til å gjennomføre ønskede undersøkelser om eiendommen, og/eller skaffe finansiering. Sammen med depositumet vil dette sikre at eiendommen er reservert deg, og at selger tar eiendommen av markedet.

Depositumet trekkes fra den avtalte kjøpssummen dersom du velger å gå videre med kjøpet. Det er høyst anbefalt å ha en advokat eller juridisk rådgiver som kan, og vil verifisere alle dokumenter og lisenser knyttet til eiendommen du ønsker å kjøpe. Vi kan anbefale noen som gjør dette, og mye mer for deg. Blant annet tinglysning av skjøtet, ordne med betaling av relevante skatter og avgifter knyttet til transaksjonen, kommunale avgifter, sette opp kontrakter for vann, strøm, internet med mer.

Privat kjøpskontrakt: Dette er en kontrakt mellom kjøper og selger som normalt skrives og signeres innen en måned etter man har inngått kontrakt om reservasjon. Kontrakten beskriver de tidligere avtalene vilkår og betingelser, og inneholder som et minimum: identifisering av eiendommen gjennom eksakt adresse, dimensjoner, egenskaper, “Catastral referanse” (som tilsvarer norsk gårdsnummer/bruksnummer) og tinglysning. I tillegg skal kjøper og selger identifiseres og det skal vedlegges juridiske bevis på at begge parter er myndige til å kjøpe og selge eiendommen, endelig kjøpspris, oppgjørsdato og overtagelsesgdato.

Denne kontrakten vil klargjøres av din advokat etter at alle undersøkelser er gjennomført med positivt utfall. Ved signering skal det betales 10% av kjøpspris, med fradrag for det allerede betalte depositum. Depositumet, som ble betalt ved inngåelse av reservasjonskontrakten, er fullt refunderbart dersom kontrakten ikke blir signert grunnet selgers brudd med de avtalte vilkår og betingelser.

Fullføring: Salget fullføres ved signering og mottak av tinglyst skjøte fra notarius publicus, normalt innen to eller tre måneder. Notarius vil sikre at alle de juridiske kravene har blitt møtt og at det gjennomføres oppgjør av utestående beløp. Kjøperen betaler selgeren det utestående beløpet og mottar nøklene til eiendommen. Dette regnes som overdragelse av eiendommen, og kjøper kan umiddelbart ta i bruk den nye eiendommen sin.

Da er alle de juridiske stegene gjennomført, og du har mottatt tinglyst skjøte og nøkler til eiendommen. Gratulerer, nå er det på tide å nyte det!!!

Som tidligere nevnt vil det fortsatt være ting å ta tak i, for eksempel å inngå kontrakter med tjeneste- tilbydere for eiendommen, men dette vil vanligvis håndteres av din advokat. Vi i RADAR ESTATES vil følge deg gjennom alle stegene i kjøpsprosessen av din nye eiendom på Solkysten og tilby deg vår veiledning og erfaring.

For mer informasjon og videre rådgivning håper vi du vil ta kontakt med oss direkte!

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Accept cookies Mer Info